Övergivna rum

Kunskapskanalen 18:00-18:20 den 19/5.
Danskt program från 2013.
Likt "urban explorers" söker Jan Elhøj och Morten Kirckhoff upp övergivna platser och dokumenterar dem med sin kamera.

Denna gång: I Scala-byggnaden i centrala Köpenhamn huserade butiker, restauranger och olika nöjesetablissemang. Jan och Morten fick tillfälle att besöka den övergivna byggnaden innan den revs och jämnades med marken i början av 2012.


Mer information


Copyright 2004-18 tvinfo.se. Information om cookies. Integritetspolicy.