Övergivna rum

Kunskapskanalen 18:00-18:20 den 12/10.
Danskt program från 2013.
Likt "urban explorers" söker Jan Elhøj och Morten Kirckhoff upp övergivna platser och dokumenterar dem med sin kamera.

Denna gång: Jan och Morten får tillåtelse att ta sig in i den stängda delen av Mønsted Kalkgruber - världens största kalkgruva.


Mer information


Copyright 2004-18 tvinfo.se. Information om cookies. Integritetspolicy.