Street Science: Big Bam Boom

Discovery Science 00:20-00:45 den 8/12.
Kevin Delaney och hans grupp experter visar hur explosivt väteperoxid egentligen kan vara. Dessutom kombineras pingpongbollar med trycksatt flytande kväve.


Mer information


Copyright 2004-18 tvinfo.se. Information om cookies. Integritetspolicy.