A Baby Story: Episode 33

TLC 09:05-09:35 den 7/12.
Gema oroar sig för hur en levertransplantation hon genomgick som barn kan påverka hennes graviditet och hennes ofödde sons hälsa.


Mer information


Copyright 2004-18 tvinfo.se. Information om cookies. Integritetspolicy.